Energimärkning

energimarkningBromssträcka påverkas av våtgreppspresandan

#Klassificeringen går från A (den kortaste bromssrtäckan) till F för den längsta.

#Det finns inga D eller G klasser för bil eller skåpbilsdäck.

#Testet mäter bromssträckan för ett fordon som kör på en väg täckt med mellan 0,5 och 1,5 mm vatten.

#Vid 80 km/h kommer det att vara en skillnad på 4 billängder (omkring 18 meter) mellan bilar utrustade med a.klss däck och de med F- klassadäck.

Tysta däck ger lägre däckljud

#Vid hastigheter över 50 km/h överstiger det normala rullmotståndsljudet från motorn.

#På ettiketten kommer det att finnas en symbol föreställande ett däck med tre ljudvågor,några i svart och några endast som konturer.

#Ett däck med tre svarta ljudvågor uppfyller nuvarande europeiska bestämmelser men kommer att bryta mot de bestämmelser som införs år 2016.

#Ett däck med två svarta ljudvågor uppfyller redan nu 2016 års bestämmelser.

#Ett däck med en svart ljudvåg kommer att vara minst 3 decibel tystare än 2016 bestämmelser.

#Däck med för lågt däcktryck bullrar mer medan tysta däck som har rätt däcktryck.

Rullmotstånd (Påverkar bräsleförbrukningen)

#Det kommer att finnas en klassificering för rullmotstånd som sträcker sig från A till G.

#Ett A-klassat däck kommer att ha 7,5% lägre bräsleförbrukning än ett klass G-däck.

#Detta innebär att man med ett A-klassat däck kommer att spara 50 liter bränsle varje 10 000 km man kör.

#Detta reprensenterar ett genomsnitt,beronde på vägunderlag,typ av resa och körsätt.

Comments are closed.