Minsta mönsterdjup

Minst 1,6 millimeter vid sommar väglag

Däck ska ha ett mönsterdjup på minst 1,6.mm i däckets huvudmönster.Tänk på att mönsterdjupet bör vara minst 3 mm för att ge friktion vid fuktig vägbana.

Mönster djup vid vinterväglag

Vid vinterväglag under perioden 1 december- 31 mars ska mönsterdjupet vara minst 3mm på däck till personbil klass 1,lätt lastbil,lätt buss och person bil klass 2 med en totalvikt av högst 3.5 ton samt släpvagn som dras av dessa fordon.

För lastbil,buss och personbil klass 2 med totalvikt över 3,5 ton ska mönsterdjupet vid vinterväglag vara minst 5mm på fordonets samtliga däck under perioden 1 december till och med 31 mars.Kravet gäller inte för tillkopplade  släpfordon.

Comments are closed.